+49 (0) 8104 / 803-0

Legal Notes

Impressum

SPINNER Werkzeugmaschinenfabrik GmbH
Rudolf-Diesel-Ring 24
82054 Sauerlach
Germany

Tel: +49 / (0)8104 / 803 - 0
Faks: +49 / (0)8104 / 803 - 19

Dyrektor zarządzający: Nicolaus Spinner, Ulrich Spinner, Axel Spinner
Rejestr handlowy: Sąd Rejonowy Monachium HRB 40293
NIP UE: DE 129464183

Odpowiedzialność

Niniejszą stronę internetową sporządzono z największą możliwą starannością. Mimo to nie jesteśmy w stanie zagwarantować, że nie zawiera ona błędów, jak również nie gwarantujemy dokładności zawartych na niej informacji. Wyłączona jest wszelka odpowiedzialność za szkody, które, pośrednio lub bezpośrednio, mogą powstać wskutek jej użytkowania, o ile nie wynikają one ze złej woli lub rażącego niedbalstwa. Firma SPINNER Werkzeugmaschinenfabrik GmbH nie ponosi odpowiedzialności za treści stron, do których odsyła na swojej stronie internetowej, a które prowadzone są przez osoby trzecie.  

Copyright/Prawa autorskie

© SPINNER Werkzeugmaschinenfabrik GmbH,

Sauerlach (Niemcy).
Wszystkie prawa zastrzeżone.

Tekst, obrazy, grafiki, dźwięk, animacje i filmy wideo oraz ich porządek na niniejszej stronie internetowej podlegają ochronie prawa autorskiego oraz innych praw ochronnych.